رسانه ارز دیجیتال در همیار کریپتو به ارایه محتوای تخصصی در این زمینه در حوزه های زیر می پردازد

  • کریپتو تاک (گفتگوی زنده در مباحث ارز دیجیتال)
  • کریپتو مگ (مجله ارز دیجیتال)