دانش آموختگان همیار کریپتو

لیست دانش آموختگان همیار کریپتو

دانشجویان پس از طی دوره های مختلف در آکادمی ارز دیجیتال همیار کریپتو و گذراندن آزمون پایان دوره موفق به اخذ گواهینامه این مجموعه می گردند.

نمونه گواهینامه فارغ التحصیلی همیار کریپتو

جشن فارغ التحصیلی دانش آموختگان همیار کریپتو در سال 1401

Call Now Button