لیست دانش آموختگان همیار کریپتو

دانشجویان پس از طی دوره های مختلف در آکادمی ارز دیجیتال همیار کریپتو و گذراندن آزمون پایان دوره موفق به اخذ گواهینامه این مجموعه می گردند.

نمونه گواهینامه فارغ التحصیلی همیار کریپتو

جشن فارغ التحصیلی دانش آموختگان همیار کریپتو در سال 1401