راهنمای ثبت نام در دوره های همیار کریپتو

جهت ثبت نام ابتدا مبلغ دوره را به شماره کارت زیر به نام محمد حسن زاده بانک پاسارگاد واریز نموده 

5022-2913-0363-3653

سپس تصویر فیش واریزی را به تلگرام شماره زیر ارسال نمایید.

بانک پاسارگاد محمد حسن زاده همیار کریپتو
Call Now Button